Wenka SR Paslanmaz Pasivasyon Sıvısı

Pasif Tabaka Nedir?

Paslanmaz çelikler günümüz demir sektörünün üzerine yoğunlaştığı ve en çok tercih edilen çeliklerdendir. Birçok paslanmaz çelik kalite ve standartları bulunmaktadır. Genel olarak paslanmaz çelikler %10 – %25 arasında Krom (Cr) içerirler. Krom, Çeliğin yapısında çeliğin yüzeyine çıkarak doğada nadir bulunan krom oksidi oluşturur. Özelliklerinde hiçbir kötü etki oluşturmaz. Ayrıca alaşım elementi olarak Nikel (Ni) de kullanılmaktadır. Nikel Çeliğin en sevilen özelliklerinden olan paslanmaz özelliğini daha da iyileştirir ve iyi bir korozyon sağlar yani, metal veya metal alaşımların oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.

Paslanmaz çelikler metalleri diğer metallerden ayıran en büyük özelliği krom-oksit pasif tabakasıdır.

Wenka SR Pasivasyon Sıvısı Bu Tabakanın Oluşumunu Garanti Eder.”

Tepkime ve Etkileşim Süresi: 30 Dakika

Tüketim: 6 – 10m²/kg

Uygulama: Wenka SR, fırça, daldırma veya spreyleme ile yüzeye uygulanır. Uygulanacak Yüzey, önceden Wenka SDR veya Wenka SKP 3000 ile temizlenmiş ve metalik parlaklığa ulaşmış olmalıdır. Reaksiyon sonunda yüzey, temiz ve basınçlı su ile yıkanır.